Cyklistická stezka Odra - Nisa / Polsko

Dolní Slezsko

Dolní Slezsko se vyznačuje proměnlivou krajinou, zajímavými městy a celou řadou možností, jak strávit aktivně dovolenou – ať již pěší turistickou, cyklistikou, zimními a vodními sporty, stanováním nebo rybařením. Řada hraničních přechodů, ať již Žitava, Ostrize, Hagenwerder nebo Görlitz, jsou výchozími body při návštěvách četných turisticky zajímavých míst a pro výlety do Jizerských hor nebo do Krkonoš. Ale vyplatí se také cesta do historických měst jako Zgorzelec (Zhořelec), Lubań, Boleslawiec und Jelenia Gora (Jelení hora). Mnoho naučných stezek, jako např. „Stezka k vyhaslým sopkám“ a „Park a čedičový kužel na hoře Steinberg“ v Laubani, městu hornolužického Šestiměstí, jsou pouze několika příklady, jak vychutnat tuto půvabnou krajinu. Umělé jezero Witka a řeky Bober a Kweis zvou k plachtění, projížďce na lodi a rybaření. 

Dolní Lužicko

Polská strana Dolního Lužicka leží v jižní části vojevodství Lubuského a rozprostírá se na území od Gubinu až po Bogatyniu. Svůj krajinný ráz získala v době ledové a dnes ho pokrývají nejhustší lesnaté porosty Polska. Nejvýznamnější města Dolního Lužicka se nacházejí v bezprostřední blízkosti státní hranice. Nekorunovaným hlavním městem Dolního Lužicka je město Zary, které přitahuje svou tisíciletou historií a hospodářskou nabídkou jak turisty, tak také investory. Nejbližší hraniční přechody se nacházejí v Olszyně, Leknici, Przewoze, Zasiece a Gubinu. 

Země Lubuska

Název „Země Lubuska“ vymizel na dlouhá léta z běžného slovníku. Jistě to bylo v neposlední řadě také tím, že byl tento kraj stálým jablkem sváru mezi panovníky různých epoch. „Reformátorský duch“ vládnoucích politických a státních mocností se potom navíc přičinil o to, aby toto jméno zmizelo i ze zemských map. Již koncem 14. století se o původní Zemi Lubuské nehovořilo. Byla přejmenována na „Novou marku“ a na „Šternberskou zemi“. Země Lubuská a pozdější město Lebus dostaly své jméno od slovanských kmenů Leubuzzi/ Lebuser. Země Lubuská má vzhledem ke svým geografickým, geologickým a klimatickým podmínkám bohatou flóru a faunu, která zůstala přes značné zásahy do přírody až do dnešního dne zachována. Našlo zde své poslední útočiště pro další rozmnožování mnoho vzácných, ohrožených druhů. V četných chráněných přírodních oblastech se na ně vztahuje mimořádná ochrana. 

Říční niva Warty (Warthebruch)

Meliorační práce, které byly na Wartě provedeny v době vlády Friedricha II., nedosáhly stejných rozměrů jako v oblasti Oderbruch. Z tohoto důvodu se zde dnes nachází jedna z nejvýznamnějších přirozených zátopových oblastí střední Evropy, národní park „Ústí Warty“. V této ptačí rezervaci žije asi 250 druhů ptáků, z nichž zde asi 170 druhů hnízdí. Na sklonku podzimu se stává tento park říší severských hus. Během doby tahu se zde zdržují obrovská ptačí hejna, která čítají až 200.000 jedinců. Část z nich využívá tento region také jako důležité místo k přezimování. s moderním světem, byla však také ale svědkyní vzrušující historie tohoto kraje. Krajinou s vojenskými rysy s pevností Kostrzyn na špici táhly kdysi čety Rytířských řádů a později plenící vojska nejmocnějších armád Evropy. Svědkové minulosti, např. ruiny starého města Kostrzyna, koncentrační tábor Słonsk, templářská kaple v Chwarszczanech nebo bojiště u Zorndorfu se zachovaly až dodnes. 

Údolí Dolní Odry

Jednou z nejzajímavějších krajin v Chojnaské zemi, které vznikly po době ledové, patří morénové pahorky a údolí Odry. Tento kraj se vyznačuje četnými jezery a lesy. Ze 14. století pochází pojem Nová marka (Neumark), který označuje oblast mezi Odrou, Wartou a Západními Pomořany. Za vlády markraběte Johanna z Küstrina (1535 – 1571) se stala Nová marka samostatným státem. V této době se vytvářel Chojnaský kraj. Cyklistická stezka „Zelená Odra“, která byla založena paralelně podél Odry na polské straně, vede proměnlivou pahorkovitou krajinou z Kostrzyna až do Štětína a umožňuje cyklistovi bez potíží přejíždět sem a tam z jednoho břehu Odry na druhý. 

Západní Pomořany

Region Západní Pomořany patří k nejkrásnějším a turisticky nejatraktivnějším oblastem dnešního Polska. 185 km dlouhé pobřeží Baltského moře s jeho čistými písečnými plážemi, útesy a dunami je jedním z nejsilnějších turistických lákadel. Západní Pomořany jsou ideální krajinou pro všechny, kteří dávají přednost aktivní dovolené. Zde jsou vyznačeny četné turistické, cyklistické a veslařské cesty. 

Štětínský záliv

 Tento záliv, ve kterém se mísí mořská voda se sladkou, nabízí mimořádné životní podmínky pro floru a faunu. Můžete v něm najít jak sladkovodního úhoře, tak mořské druhy ryb. Slané pastviny a louky, pláže a duny okolo tohoto zálivu patří k oblastem, které poskytují obzvláště cenné možnosti pro ochranu živočišných druhů. Různorodost životního prostředí, chráněné zátoky, vlhké louky a rozsáhlá rákosiště mají mimořádně velký význam pro svět ptáků. Mimo jiné se zde nachází loviště několika tuctů párů mořského orla, které v tomto zálivu zdomácněly. Na jaře a na podzim, když táhnou ptáci, se tu slétávají statisíce kačen, hus, labutí a jeřábů, aby si v deltě Odry odpočinuly. Štětínský záliv a vůbec celé ústí Odry patří k nejcennějším ústím v celé Evropě. Nabízí nejen možnost odpočinku lidem, ale také životní prostor pro vzácné rostliny a zvířata.

Baltské moře - Wolin

Wolin je ostrov, který leží v Baltském moři před Štětínským zálivem nedaleko Štětína. Na západě ho omývá řeka Swina, na východě řeka Dziwna. Wolin je se svými překrásnými Baltskými plážemi vyhledávaným cílem pro letní prázdninový pobyt. Další turistickou atrakcí je wolinský národní park, který byl založen v roce 1960. Tento park se rozprostírá v současné době na ploše o téměř 11.000 hektarech a je v něm nedaleko Miedzyzdroje umístěna menší obora. V ní lze mimo jiné pozorovat několik exemplářů téměř vyhynulého zubra. 

 

Více informací dle jednotlivých zemí:   Česko   |   Polsko   |   Německo

 
 
 
 
 
Cyklistická stezka Odra - Nisa

V místech, kde dříve zdánlivě končil svět, se dnes před cyklistou otevírá pravý ráj. Z koruny hráze putuje jeho pohled lučinami. Na nebi krouží draví ptáci, na šťavnatých loukách si sem a tam vykračují čápi. A to je pouze jeden z mnoha pohledů, které mu nabízí cyklistická stezka podél Odry a Nisy.