Cyklistická stezka Odra - Nisa / Německo

Žitavské pohoří

Úsek: Žitava (Zittau) - Görlitz (Zhořelec)

Po překročení hranice vás přivítá „Národní park Žitavské pohoří“ a historické město Žitava (Zittau) v pohraničním trojmezí. K nejdůležitějším turistickým objektům patří Městská muzea s Velkým žitavským postním plátnem z roku 1472 a radnice ve stylu italské neorenesance. V romantickém údolí vás doprovází na vaší cestě řeka Nisa a zavede vás k opatství cisterciaček v klášteře St. Marienthal u Ostritze, které je částečně otevřeno veřejnosti. Kolem Bertzdorfského jezera, do kterého se v současné době napouští voda, se dostanete do „Evropského města“ Zhořelce (Görlitz/Zgorzelec).

Horní Lužicko / Dolní Slezsko

Úsek: Görlitz – Bad Muskau

 Evropské město Görlitz/Zgorzelec (Zhořelec), které leží na 15. stupni zemské délky, se může pochlubit jedním z nejkrásnějších historických středů města v Německu. K jeho asi 4.000 stavebním památkám patří pozdně středověký Svatý hrob, rozsáhlé městské čtvrti z doby bouřlivého zakládání kapitalistických podniků, tzv. gründerství, a skvostný secesní obchodní dům. Severně od Görlitze láká návštěvníky na cestě do luhů okolo Nisy u Zentendorfu „kulturní ostrov Einsiedel“ s velkým areálem v podobě obrovského přírodního hřiště a parkem plným zvláštních dřevěných soch. Krátce předtím, než opustíte na cyklistické stezce oblast Horní Lužice, se vyplatí vyjít si v lázeňském městečku Bad Muskau na procházku do parku knížete Pücklera, který patří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO.

Dolní Lužice

Dolní Lužicko se považuje za nejslunečnější region Braniborska. Rozmanitou rovinatou krajinu utváří říční nivy Sprévy a Nisy, vřesoviště, oblasti jezer a zalesněných pásem. Kopce, které dosahují výšky 180 m nad mořem, naleznete pouze v Calauském nebo Buckském Švýcarsku a v Kmehlenských horách. Vedle nedotčené přírody padnou okamžitě do oka hnědouhelné povrchové doly, které na první pohled vtiskly krajině těžebních oblastí a nově rekultivovaných ploch, jako je oblast lužických jezer, její specifický ráz. Ve vrásovém horském oblouku Muskauer Faltenbogen, který je celoevropsky jedinečnou geologickou zvláštností, se můžete přenést do doby ledové. Zde vzniká geologický park, který se rozkládá na území Braniborska, Saska a Polska.

Jezerní oblast Odry a Sprévy

 Za soutokem Odry s Nisou se rozevře pohled na klášterní kostel Neuzelle. Udělejte si zajížďku do Neuzelle a navštivte tento klášterní kostel, založený v roce 1253, barokní klášterní zahradu a klášterní pivovar. zavede dále do Eisenhüttenstadtu. Tady můžete blíže poznat protiklady historické atmosféry 750 let staré městské čtvrti Fürstenberg a ocelářského města Eisenhüttenstadt, které bylo celé navrženo na rýsovacím prkně. Po cestě do Frankfurtu nad Odrou vás budou později doprovázet čápi, kormoráni a mnoho jiných druhů zvěře. V tomto rozdvojeném městě – Frankfurtu na jedné, Slubici na druhé straně – si můžete vybrat z pestré německo-polské kulturní nabídky.

Říční niva Odry (Oderbruch)

Niva řeky Odry v oblasti Oderbruch se dnes před námi rozkládá jako intenzivně zemědělsky využívané rozšířené údolí středního toku řeky mezi novomarkskou náhorní rovinou a Barnimskou a Lubuskou tabulí. Ještě asi před 250 lety byla niva v oblasti Oderbruch krajinou luh, které byly pravidelně zaplavovány povodněmi. Teprve v letech 1747 až 1753 došlo z podnětu pruského krále Friedricha II k vysušení rozsáhlé části těchto oderských záplavových oblastí. Je však jen málo známo, že zde panují „holandské“ hydrologické podmínky, protože střední úroveň vody Odry je vyšší než vodní úroveň okolní severozápadní krajiny, což znamená, že se zde téměř vždy vyskytuje voda, která musí být využita nebo odvedena. 

Národní park Údolí Dolní Odry

 Údolí Dolní Odry je říční dolinou o délce 60 kilometrů, která se táhne mezi městečkem Hohensaaten na jihu a Štětínem (Szcecin) na severu. Téměř 10.000letá historie tohoto údolí sahá hluboko do pomořanského stadia Wurmské doby ledové. Systém chráněných oblastí zahrnuje národní park Údolí Dolní Odry (10.500 ha), chráněný krajinný park - park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry (6.009 ha) a park Cedynska Park Krajobrazowy (30.000 ha). Zde má každé roční období své vlastní kouzlo. Zatímco na podzim táhnou touto nížinou, zahalenou do husté mlhy, velká hejna hus a jeřábů, převažuje v chladných zimních měsících pod vrbami pokrytými jinovatkou klid a po Odře jdou téměř bezzvučně ledy. Probouzející se jaro přiláká naopak do luhů štěbetající ptačí hejna. V létě zase okouzlí mnoho oblastí podél břehů starých ramen řeky nádherou rozkvetlých bažinatých a vodních rostlin.

Předpomořansko

Předpomořansko je krajinou plnou skrytého půvabu, jejíž krása se odhaluje pouze tomu, kdo si ponechá dostatek času na její objevení. Aleje, tichá jezera, čápi a rozlehlé pláže vzbuzují dávné, téměř již zapomenuté vzpomínky z dětství. Stará města a vesnice jako Penkum, Löknitz nebo Rothenklempenow se svými pamětihodnostmi lákají k bližšímu seznámení nebo k opětnému objevení.

Štětínský záliv

Krásu tohoto kraje tvoří na jedné straně oblast jižního zálivu s přístavním městem Ueckermünde a všemi ostatními obcemi, rozkládajícími se podél pobřeží, a na druhé straně rozlehlá zalesněná pásma Ueckermündského vřesoviště. Návštěvníky z měst, cyklisty, milovníky přírody a pěší turistiky přitahuje bez rozdílu nedotčená příroda a harmonie vody a lesa. Na začátku 20. století se zde nacházelo centrum cihlářského průmyslu. Na nákladních člunech se převážely cihly po řece Uecker a Randow a přes záliv do velkoměsta Štětína a do Swinoujscie, a odtud se rozvážely dále po celém Baltském moři. Dnes je vystřídal rušný provoz výletních lodí, které jezdí na polské straně zálivu do Noweho Warpna a Swinoujscie. Všechny lodě přepravují také jízdní kola.

Baltské moře - Usedom

Usedom – přímořská letoviska, jedno krásnější než druhé. Ahlbek, Heringsdorf a Bansin jsou dodnes považovány za „císařská letoviska“. Již koncem 19. století dobyla šlechta tento kus země, omývané Baltským mořem a říční zátokou Achterwasser. Během několika málo let se z poklidných rybářských vesnic stala exkluzivní zábavní střediska. Rozkvetlo jedno přímořské letovisko za druhým. Tento ostrov a jeho pobřeží s jemnými písečnými plážemi se stal tím, čím zůstává až dodnes – „koupací vanou Berlína“. Z přitažlivosti moře těžilo také zelené, poklidné vnitrozemí ostrova. Návštěvníci, hledající klidná zákoutí, si váží mimo jiné četných cyklistických a turistických stezek a blahodárné směsi slaného mořského vzduchu a lahodného lesního klimatu.

Více informací dle jednotlivých zemí:   Česko   |   Polsko   |   Německo

 
 
 
 
 
Cyklistická stezka Odra - Nisa

V místech, kde dříve zdánlivě končil svět, se dnes před cyklistou otevírá pravý ráj. Z koruny hráze putuje jeho pohled lučinami. Na nebi krouží draví ptáci, na šťavnatých loukách si sem a tam vykračují čápi. A to je pouze jeden z mnoha pohledů, které mu nabízí cyklistická stezka podél Odry a Nisy.